Menu
Vaša korpa


Popis ovlaštenih servisa

GARANCIJSKI UVJETI:

 

Garancija se uvažava sa potvrđenim garancijskim listom i računom. Davatelj garancije jamči za navedene karakteristike i za rad proizvoda bez greške u garancijskom roku, koji počinje vrijediti isporukom proizvoda prema kupcu i traje za: 

 

  • DEWALT: 3 godine na sav program, ukoliko u roku 4 tjedna od dana kupovine alat registrirate na slijedećoj stranici www.g-mm.ba/produljenje-jamstva-dewalt/, osim za: čavlerice, kompresore, agregate te za program osobne zaštite garancija je 1 godinu.
  • BLACK&DECKER: 2 godine za sve proizvode i rezervne dijelove, osim za kompresore 1 g.
  • STANLEY: 1 godinu za sve proizvode ili 3 godine za FatMax električni alat, ukoliko u roku 4 tjedna od dana kupovine proizvod registrirate na stranici www.g-mm.ba/produljenje-jamstva-stanley/
  • FIAC: 1 godinu za sve proizvode
  • FASA: 1 godinu za sve proizvode

 

Davatelj garancije se obvezuje, da će snositi sve troškove za otklanjanje kvarova i tehničkih nedostataka, koji su nastali normalnom upotrebom proizvoda za vrijeme trajanja garancije. Za svaki kvar, koji ulazi u okvire garancije, kupac proizvod mora dostaviti ovlaštenom serviseru. Davatelj garancije jamči, da je kupljeni proizvod bez greške u kvaliteti i bez tehničkih nedostataka. Garancija ne isključuje prava potrošača, koja proizlaze iz odgovornosti prodavača za greške na proizvodu. 

 

Davatelj garancije ne jamči za proizvod: 

- ukoliko se kupac nije držao uputstva za upotrebu,

- ukoliko je kvar pokušala otkloniti osoba koja nije ovlaštena za popravak,

- ukoliko se kupac proizvodom služi nemarno ili na nestručan način,

- ukoliko kupac proizvod koji nije za profesionalnu upotrebu koristi u industriji ili obrtu,

- za potrošne dijelove ili za dijelove koji se mijenjaju redovnim održavanjem.

U garanciju također ne ulaze kvarovi prouzročeni pri transportu proizvoda kupcu, kvarovi zbog nepravilne montaže i održavanja, mehanički kvarovi koje je prouzročio korisnik proizvoda, kvarovi prouzročeni zbog preniskog ili previsokog električnog napona i kvarovi prouzročeni zbog više sile. Ukoliko je garancijski zahtjev nevažeći, kupac će snositi sve nastale troškove. Ukoliko kvar nije otklonjen 45 dana od dana kada je proizvođač, prodavatelj ili ovlašteni serviser primio zahtjev za otklanjanjem kvara, proizvođač će besplatno napraviti zamjenu istog ili sličnog proizvoda. Ukoliko u navedenem roku proizvod nije popravljen niti zamijenjen sa novim, kupac ima pravo na povrat novca. Davatelj garancije besplatno omogućuje održavanje, rezervne i priključne dijelove u zakonski propisanom roku.

Garancija je priložena uz proizvode, za svaki proizvod je specificirana dužina garancije. Garancija se može tražiti u trenutku podnošenja fakture. Za podnošenje garancije molimo da nas kontaktirate putem e-maila gmm@bih.net.ba ili ne telefonski broj 033 764 200.

 

Popis ovlaštenih servisa u BiH:

 

ELEKTRO-DŽANIĆ d.o.o.
1. maja bb, 77200 VELIKA KLADUŠA
T: +387 (0) 37 772 746
F +387 (0) 37 773 646
E: eldzanic@bih.net.ba

 

 

FILIPTOOLS d.o.o.
Humac bb, 88320 LJUBUŠKI
T: +387 (0) 63 324 770
E: bruno.grgic@tel.net.ba

 

 

ISKRA ELEKTROMEHANIKA d.o.o.
M. Tita 155, 75000 TUZLA
T: +387 (0) 35 250 539
E: ovcina@bih.net.ba

 

 

VUJČIĆ d.o.o.
Srpska krila slobode 2, 78400 GRADIŠKA
T: +387 (0) 51 814 216
M: +387(0) 65 913 645
F: +387 (0) 51 813 237
E: vujcicdoo@gmail.com

 

 

WARELL d.o.o.
Ul. Nedima Filipovica 27c, 71000 SARAJEVO
M: +387 (0) 61 053 362
T/F: +387 (0) 33 656 332
E: warell@bih.net.ba
W: www.warell.ba