Menu
Vaša korpa


Pravna obavijest primateljima e-pošte

Tvrtka G M&M trgovina d.o.o., Predstavništvo Sarajevo, Ramiza Jašara 18, Ilidža, 71000 Sarajevo vlasnik je ovog e-maila zajedno s prilozima (u daljnjem tekstu: dokument) . Dokument je poslovna tajna povjerljive prirode i namijenjen je samo navedenim adresatima. Ako ste ovaj dokument primili pogreškom, odmah obavijestite pošiljatelja, vratite mu dokument i uništite ga. Bilo koja neovlaštena uporaba, otkrivanje, objavljivanje, kopiranje ili distribucija ovog dokumenta, njegovog dijela ili sadržaja zabranjena je.

Niti G M&M trgovina d.o.o., niti podružnica niti bilo koja od njegovih podružnica ili kontrolnih društava nije odgovorna za izmijenjeni, izmijenjeni ili krivotvoreni dokument. E-pošta sa svim privitcima skenira se antivirusnim programom.

Dodatne informacije mogu se dobiti na adresi G M&M trgovina d.o.o., Predstavništvo Sarajevo, Ramiza Jašara 18, Ilidža, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina ili e-poštom: gmm@bih.net.ba.